Spotify

Kund: Spotify

År: 2007-2017

Uppdragsbeskrivning: Nya inredningslösningar av kontor. Konceptuell idé och interiör design.

Se fler kunduppdrag

Vi har under en längre tid hjälpt företaget Spotify med deras kontor i Sverige och runt om i Europa. Vi har stöttat dem med allt från nya inredningslösningar till upphandling av möbler och montering på plats. Det lyckade samarbetet resulterade i att Spotify blev en avtalskund till oss där de fick tillgång till våra tjänster med bra service och fördelaktiga priser under flera år. Vi på Storey Interior har hjälpt till att etablera följande kontor: London, Berlin, Bryssel, Madrid, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Göteborg, Stockholm, Paris, Singapore, samt Saratoga och New Orleans, USA.

KONTAKT